MENSenSTRAAT

MENSenSTRAAT zet zich in voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten voor mensen. De openbare ruimte is van ons allemaal: om ons te verplaatsen en om lekker buiten te zijn. Er moet ruimte zijn voor wandelaars en fietsers, kinderen en ouderen, slenteraars en zon-genieters. Daarbij mag gemotoriseerd verkeer de gezonde vormen van beweging en mobiliteit niet wegdrukken.

Mensen op straat in de knel
De straat heeft uiteenlopende functies. Mensen gebruiken de straat om zich te verplaatsen, maar ook om elkaar te ontmoeten, om te spelen en een ommetje te lopen. Die diversiteit aan functies staat onder druk. Verreweg de meeste straten zijn inmiddels vooral ingericht om auto’s te laten rijden en parkeren. De mens op straat komt figuurlijk, maar ook letterlijk, in de knel.

Hoe komt dat?
Kiezen wij er als samenleving echt voor om de straat over te laten aan het dominante ruimtebeslag van de auto? Of is dat het onbedoelde eindresultaat van vele ad hoc-beslissingen? Wij denken het laatste. Bij de inrichting van de buitenruimte zijn veel beleidsterreinen en vakgebieden betrokken. Die werken vaak langs elkaar heen. Zo raakt de grote lijn uit het zicht. Aan de fiets wordt tegenwoordig gelukkig meestal wel goed gedacht, maar bij de inrichting van straten is er vaak niemand die opkomt voor de belangen van straatgebruikers als voetgangers, ouderen en kinderen.

Zo zijn ‘mensenstraten’ stukje bij beetje veranderd in ‘autostraten’. MENSenSTRAAT wil die ontwikkeling keren.

Werken aan mensenstraten kan op elk schaalniveau, van klein tot groot:
•  De stoep bij de voordeur: het is van groot belang dat hier voldoende (speel)ruimte is voor kleine kinderen en voor (groot)ouders die een buurpraatje maken en een oogje in het zeil houden (lees meer…).
•  Woonstraten en –wijken: belangrijk zijn goede trottoirs en oversteekmogelijkheden die uitnodigen om een ommetje te lopen en bijvoorbeeld te voet boodschappen te doen (lees meer…).
•  Gemeenten: er is behoefte aan ruimtelijk beleid dat lopen, fietsen, gebruik van deelauto’s en gebruik van OV stimuleert: onder meer door de invoering van marktconforme parkeertarieven (lees meer…).
•  Landelijk: de nationale overheid kan helpen om goed voetgangersbeleid van de grond te krijgen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een Masterplan voor gezonde mobiliteit (lees meer…).
•  Wereldwijd: wij laten ons inspireren door vele mooie initiatieven in het buitenland. (lees meer…).

Voor veilige en uitnodigende straten, voor gezonde mobiliteit van mensen
Meedoen? Welkom!