16 november 2018: Netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat’

Veilige en uitnodigende ruimte voor kinderen om te spelen op straat (ook gewoon voor de deur) en veilige routes naar speelplekken, school etc zijn enorm belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. In het recente rapport ‘De stad als gezonde habitat‘ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wordt benadrukt dat de openbare ruimte van de stad die gezonde ontwikkeling kan stimuleren. Aan de andere kant wordt in de verkeerswereld te vaak de speelse mobiliteit van kinderen niet gezien. Het Verkeersveiligheidsmanifest waarop het Ministerie I&W haar verkeersveiligheidsplan baseert, is helaas een schrijnend voorbeeld. Zonder specifieke aandacht voor kinderen worden trottoirs bij de verdeling van ruimte sluitpost, worden woonerven al te gemakkelijk parkeerterreinen en komt er niets terecht van de mooie aanbevelingen van de Rli.

In dat kader willen wij stil staan bij de expertise en de belangenbehartiging voor de kindvriendelijke straat en zelfstandige mobiliteit van kinderen. Hoe kunnen we het kader van de Rli betere handvatten geven en die de verkeerswereld aanreiken? Met deze bijeenkomst willen wij daartoe kansrijke alternatieven inventariseren, formuleren en bij voorkeur in de verkeerswereld presenteren. We beginnen zeker niet bij nul, er zijn zeker al publicaties waar we verder op kunnen bouwen. Het Childstreetproject (2005-2009) met de afrondende conferentie door het KpVV/CROW is een voorbeeld.

Hoe brengen we het abstracte gedachtengoed van gezonde habitat in praktijk, waar en hoe kunnen wij onze invloed aanwenden? Helaas is de Straatspeeldag, opgezet door Kinderen Voorrang! als jaarlijks moment om samen met duizenden straatgroepen aandacht te vragen, door VVN gestopt. Is de omgevingsvisie nu een goed kader en hoe pakken wij dit samen aan?

Plaats en datum
Vrijdagmiddag 16 november, 14 – 16.00 uur, bij de VNG in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst organiseren wij samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities (LINK: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/child-friendly-cities ) en vindt dan ook plaats op het hoofdkantoor van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG.

Na enkele korte inleidingen gaan we samen aan het werk en worden de deelnemers gevraagd over aanbevelingen mee te denken. In de komende maanden wordt het programma verder uitgewerkt.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mensenstraat.nl  Na aanmelding ontvangt u nadere informatie. Heeft u al inhoudelijke ideeën of suggesties over het onderwerp  dan horen wij graag van u: info@mensenstraat.nl.