Nieuwsbrief 14 • september 2020

Welkom nieuwe lezers!
De afgelopen weken hebben wij veel nieuwe Nieuwsbrief-abonnees mogen verwelkomen. Daar zijn wij heel blij mee. Graag houden wij je met deze Nieuwsbrief op de hoogte van ideeën, acties en initiatieven voor een mensvriendelijke openbare ruimte.

Recht van de Snelste
Afgelopen zomer verscheen het boek ‘Het Recht van de Snelste’ van hoogleraar Marco te Brömmelstroet en journalist Thalia Verkade. In dit boek, en in een artikel in de NRC, bepleiten de auteurs een inrichting van de publieke ruimte waarbij verkeersveiligheid voor kinderen en andere kwetsbaren als vanzelfsprekend is ingebakken. Een inrichting allereerst voor mensen in plaats van voor gemotoriseerd verkeer. Wij ervaren deze publicaties als een belangrijke steun in de rug bij ons werk.

Achtergrond van MENSenSTRAAT
Wie meer wil weten over de geschiedenis van MENSenSTRAAT (2013 -2018) kan terecht op onze website. Hier vind je ook alle gegevens over onze Stichting, die sinds dit jaar door de Belastingdienst is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gereedschapskist
Er bestaat veel expertise over de mogelijkheden om de straat ‘terug te veroveren’ op het gemotoriseerd verkeer. Boudewijn Bach, tot zijn pensioen stedenbouwkundige en docent verkeerskunde aan de TU Delft, heeft zijn standaardwerk over ‘omgekeerd ontwerpen’ geactualiseerd en digitaal voor ieder toegankelijk gemaakt in een uitgebreide digitale ‘Gereedschapskist’. Downloaden is gratis. Let op: 88 MB!

Netwerk Ruimte voor Lopen wordt breder
Binnen het Netwerk Ruimte voor Lopen zijn wij vanaf het begin een actieve maar kritische partner. Zo wezen wij er vorig jaar op dat het netwerk zich wel richt op de promotie van (recreatief) wandelen, maar nog weinig op de aanpak van problemen in de openbare ruimte. Een bredere blik is wat ons betreft wenselijk. Wij zijn dan ook verheugd dat Jantje Beton zich bij het platform heeft aangesloten. Onlangs is de strategische agenda met activiteitenoverzicht uitgebracht, te downloaden via onze website.

Samen verder: ideeën welkom!
De publicatie van het boek ‘Het Recht van de Snelste’ heeft ons werk een nieuwe impuls gegeven. Hét moment om samen met jullie te bedenken hoe we verder zullen gaan. In deze Corona-tijd kunnen we helaas niet fysiek bij elkaar komen. Daarom nodigen wij jullie uit om ons te mailen: wat zijn je ideeën, plannen en verwachtingen? Wil en kan je zelf meewerken?

Wij ontvangen je mail graag binnen twee weken. Houd het kort, liefst hooguit tien regels. En voeg als je wilt je telefoonnummer toe, zodat wij eventueel telefonisch verder kunnen praten. Wij gaan de inzendingen bundelen en zullen mede op basis daarvan met een voorstel komen over hoe we samen verder kunnen gaan.

En verder…
…behoren wij bij de partners van Geef de Straat Terug, een actie van de Fietsersbond die inmiddels 4000 ondertekenaars telt.

…presenteerde hoogleraar Jan Jonker dit jaar de duurzame troonrede.

…is Milieudefensie met een slim vervoersplan gekomen waarbij de vervuiler meer betaalt.

…stelt stadsonderzoeker Tijs van den Boomen in De Groene voor om de auto te temmen en de straat minder voor het parkeren van auto’s te gebruiken.

…werden grote gebieden binnen de autoring van Brussel aangewezen als woonerf, zodat de straat in de volle breedte beschikbaar kwam voor wandelaars en fietsers.

…spreekt onderzoeker Rob Methorst op donderdag 8 oktober op het jaarlijkse voetgangerscongres over rechtvaardig en effectief voetgangersbeleid.

…eindigen we met een plaatje van vorig jaar van een schoolstraat in Den Haag.