Vacatures

Vacatures per 21 maart 2021
Door het boek Het Recht van de Snelste is het belang van en de aandacht voor onze inzet voor ‘veilige ruimte voor gezonde mobiliteit’ sterk toegenomen. Wij zijn trots op hoe wij als krasse knarren daadkrachtig en in goede sfeer sinds 2013 hebben bijgedragen aan dit belangrijke onderwerp. Maar voor de toekomst is het nodig dat meer jeugdigen (25 tot 70 jaar) mee gaan doen. Op de website kan je al veel over ons lezen: wie wij zijn en wat wij doen.

Wij hebben dringend behoefte aan versterking: nieuwe vrijwilligers die samen met de huidige vrijwilligers het werk willen uitvoeren.

Vacature: Coördinatie / versterking van de kerngroep
De huidige leden van de kerngroep zou je krasse knarren kunnen noemen, ze zijn allemaal gepensioneerd en behoorlijk ervaren, maar het zou goed zijn als zij hun ervaring en deskundigheid ook met anderen kunnen delen. Ook willen zij graag door jongere (of minder oude) collega’s andere gezichtspunten en benaderingen opdoen en leren. Wij zoeken vrijwilligers die betrokken zijn bij ons onderwerp. Deskundigheid is mooi meegenomen, maar wie is deskundig over de mensenstraat? Gevraagde tijdsinvestering: minimaal 4 uur per week.

Vacature: Formele zaken
De financiën en de formele verslaglegging (jaaroverzicht, jaarplan) worden gedaan door de Stichting MENSenSTRAAT, met wat meer op afstand tot de dagelijkse gang van zaken. Wij zoeken vrijwilligers die willen meewerken aan goede inhoudelijke en financiële verslaglegging en op den duur eventueel lid willen worden van het stichtingsbestuur.

Vacature: Communicatie
Twee vrijwilligers verzorgen samen deze website en de nieuwsbrief. Wij zoeken nieuwe vrijwilligers om onze communicatie verder te ontwikkelen en verbreden. Bijvoorbeeld door ons ook op andere manieren te presenteren (twitter en andere sociale media, illustraties, foto’s en filmpjes, artikelen, presentatie op congressen, onderhouden (internationale) contacten e.d.).

Wil je je aanmelden als vrijwilliger, of wil je meer weten?
Stuur een mailtje naar info@mensenstraat.nl of bel eens met Jan Torenstra.

Bijdragen aan de online conferentie op 11 mei
In nieuwsbrief 15 stond de online conferentie met andere organisaties aangekondigd.
Heb je daar goede adviezen over die je wilt inbrengen? Zet ze kort en bondig op papier, hoogstens een A4 (links mogen). Hoe moet het verder met de samenwerking en wat kan jij bijdragen. Nadere informatie via eddie8kips@gmail.com.