Brief aan Minister: neem regie over de benenwagen

Dinsdag 27 maart 2018 was een mooie dag voor lopend Nederland. In de Tweede Kamer was er in het debat over maatregelen verkeersveiligheid unanieme steun voor het Charter for Walking. MENSenSTRAAT heeft zich hiervoor in de aanloop naar het debat zeer ingespannen, en wij zijn dan ook blij met het resultaat. Wij vragen ons wel af, hoe de Minister de steun voor het Charter gaat vertalen in beleid.

De praktijk in het land is dat gemeenten aarzelen om voetgangersbeleid op te pakken. Dat vinden wij begrijpelijk: terwijl er landelijk veel wordt geïnvesteerd in de  veiligheid van de auto en intussen ook de fietser, ontbreekt voor voetgangersveiligheid een landelijke regie met stimuleringsmaatregelen.

In dat kader hebben wij recentelijk Minister van Nieuwenhuizen in een brief gevraagd om ook regie te gaan voeren voor veilige ruimte voor de benenwagen. Lopen is immers de smeerolie van ons mobiliteitssysteem.

Daarnaast hebben we ervoor gepleit dat de landelijke overheid net als in het verleden weer steun gaat geven aan een adequate, structurele en professionele belangenbehartiging van de lopende mens in brede zin (voetgangers, kinderen, ouderen en gehandicapten). MENSenSTRAAT is bereid om daar samen met partners invulling aan te geven.

De volgende commissievergadering verkeersveiligheid is op 13 september. Voor die tijd willen wij weer met Kamerleden hierover gesproken hebben.