Folder: ‘Maak werk van valpreventie’

CROW-KpVV en VeiligheidNL hebben een folder samengesteld over valongevallen bij ouderen. De folder is bedoeld voor ambtenaren Verkeer en Vervoer/Openbare ruimte.
In de folder staan o.a. maatregelen die gemeenten kunnen nemen om het valrisico te beperken.

Daarbij gaat het om:
– voldoende brede trottoirs
– vlakke en stroeve bestrating, ook bij nat weer of winterse omstandigheden
– zo min mogelijk hoogteverschillen
– voldoende brede voetgangerssluizen
– juiste plaatsing van straatmeubilair
– het vermijden van obstakels
– juiste schuinte van trottoir-afritten
– acceptabele hellingen van bruggen
– goede inrichting van trappen/leuningen
– goede uitvoering van oversteekvoorzieningen
– het aanbrengen van adequate signalering/markering
– het aanbrengen van goede verlichting
– voldoende oversteektijd bij verkeerslichten
– goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van OV-haltes
– goede fietsvoorzieningen zodat fietsers niet geneigd zijn het voetpad te gebruiken.

De folder kan hier worden gedownload.