Inspiratie

Voetgangers
MENSenSTRAAT gaat voortaan expliciet aandacht schenken aan de positie van de voetganger (in brede zin) op straat. Lees meer…

Mobiliteit kan anders
Mobiliteit kan anders, slimmer, beter, gezonder en leuker. Zonder drukke steden en files. Met fietsen en wandelen, en met rust en ruimte in de stad. Dichtbij de voordeur genieten. Lees meer…

Gemeentepolitiek
MENSenSTRAAT vraagt de politieke partijen om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ruim aandacht te besteden aan het belang van veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten. Lees meer…

Woonerven
Ongeveer 20% van alle woningen in Nederland staat in woonerfwijken. Voor bewoners heeft dat grote voordelen. Lees meer…

Verkeersveiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor mensen op straat. Lees meer…