Charter

Het Charter for Walking is een internationale verklaring van Walk21 die het belang van lopen en goede voorzieningen hiervoor beschrijft. Het Charter is inmiddels in vele talen beschikbaar en is wereldwijd door vele gemeentebesturen ondertekend.

Ontstaan van Nederlandse versie
Om in Nederland de belangen van voetgangers te behartigen, is in 2010 tijdens de Walk21-conferentie in Den Haag de werkgroep Walking Dutchman opgericht. Na 2013 heeft MENSenSTRAAT het werk van Walking Dutchman voortgezet en zich aangesloten bij de IFP, de International Federation of Pedestrians. MENSenSTRAAT heeft in 2016 de Nederlandse vertaling van het Charter gemaakt en deze voorzien van aanbevelingen gericht op de Nederlandse situatie. Tijdens het congres Lopen Loont (4 juli 2017 in Rotterdam) is dit Charter gepresenteerd. Daarbij heeft de Rijksbouwmeester Alkemade het belang van het Charter onderstreept en het als eerste ondertekend. Kort daarop zetten ook hun handtekening, als eerste Nederlandse gemeenten. Voorjaar 2018 besloot de Tweede Kamer het Charter unaniem te ondersteunen. Die stap vraagt om verdere initiatieven en innovatiemiddelen van het Rijk.

Najaar 2018 ondertekende de provincie Friesland het Charter, samen met de 14 Friese gemeenten. Tijdens de internationale Walk21 conferentie (oktober 2019, Rotterdam) zette de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove haar handtekening. Een jaar later werd het beleidsplan Rotterdam Loopt gepresenteerd.

Meedoen in de ondersteuning van het Charter?
Wij nodigen gemeenten uit om het Charter te tekenen en meer aandacht te geven aan het lopen. Daarvoor zijn maatregelen gewenst op uiteenlopende beleidsterreinen, zoals infrastructuur, gezondheid, opvoeding, jeugdbeleid en ouderenbeleid. Om dit te benadrukken, kan het Charter het best door de burgemeester en/of door verschillende wethouders worden ondertekend. Internationaal hebben inmiddels ruim 500 burgemeesters hun handtekening gezet, onder meer in Parijs en Londen.

Wij moedigen de gemeenten aan om bij de ondertekening aan te geven hoe zij het Charter in de praktijk willen gaan brengen en wat daarbij de lokale speerpunten zullen zijn. De breedheid van het Charter en de suggesties gericht op de Nederlandse praktijk bieden volop inspiratie. Vanuit jeugdbeleid kan gedacht worden aan een straatspeelmiddagen, vanuit ouderenbeleid aan het opplussen van de woonomgeving. De gemeente Zoetermeer maakte naar aanleiding van de ondertekening alle lokale woonerfborden duidelijker door ze te voorzien van .

Wanneer uw gemeente van plan is om het Charter te ondertekenen, horen wij dat graag. Ook blijven wij graag op de hoogte van concrete beleidsmaatregelen, zodat wij andere gemeenten daarmee weer kunnen inspireren.

Wij kunnen desgewenst zorgen voor het informeren van het internationale Walk21-bureau in Londen.

Tijdens een studiedag met excursie op 13 september 2017 in Eindhoven tekenen wethouders Mary-Ann Schreurs en Mario Jacobs het Charter for Walking namens Eindhoven en Tilburg.