Lobby voor hoogstens 15 km/uur in woonstraten

Onze partner “Dit is onze straat” ijvert al enige jaren voor hoogstens 15 km/uur in woonstraten zonder trottoir. Dat heeft geleid tot een belangrijk pleidooi in Verkeerskunde om geen straten meer te maken zonder veilige ruimte voor voetgangers en spelende kinderen. Wij hebben deze initiatieven ondersteund in een brief aan de Tweede Kamer Daarna zijn op onze vraag deze initiatieven ook ondersteund door de samenwerkende voetgangersorganisaties, VVN, Ruimte voor de Jeugd en Jantje Beton.

In de Commissievergadering van de Tweede Kamer hebben D66 en VVD de Minister gevraagd hier iets mee te doen. In een eerste reactie gaf de Minister aan het probleem niet te snappen.

We hebben opnieuw (na ons eerdere verzoek in 2017) de Verkeersveiligheidscoalitie van de ANWB uitgenodigd om zich ook in te zetten voor veilige ruimte voor voetgangers. Nog steeds worden de samenwerkende voetgangersorganisaties buitengehouden en ook in de nieuwe oproep aan het komende kabinet zijn bij de aandachtspunten voetgangers, stoep en trottoir afwezig.