MENSenSTRAAT Voorjaarsbijeenkomst 2014

Na de netwerkbijeenkomst van MENSenSTRAAT bij de ANBO in Woerden afgelopen najaar, vond  op vrijdagmiddag 14 maart een tweede bijeenkomst plaats. We spraken elkaar in Utrecht, op het landelijk bureau van de Fietsersbond, een andere partner in ons netwerk. Hieronder een korte schets van het programma.

De mensvriendelijke stad
Hierover heeft Boudewijn Bach een korte presentatie verzorgd. Vanuit zijn docentschap aan de Technische Universiteit in Delft over de publieke ruimte schetste hij hoe het mogelijk is om door omgekeerd te ontwerpen de (kwetsbare) mens meer ruimte en mogelijkheden te bieden. In deze benadering wordt bij het ontwerpen eerst naar de voetganger gekeken, dan naar de fietser, dan naar het OV en tenslotte naar het particuliere gemotoriseerde verkeer. Bach liet zien hoe belangrijk het is om deze benadering vanaf het eerste begin in het ontwerp toe te passen.

Leefbare steden van 8 tot 80
Wim Bot, medewerker beleidsbeïnvloeding van de Fietsersbond, benadrukte dat we steden moeten inrichten volgens de wensen van kinderen van 8 en senioren van 80. Ideale steden om te wandelen, te fietsen, te spelen en te leven. Wanneer zowel kinderen als ouderen prettig op pad kunnen gaan, zullen de randvoorwaarden voor iedereen goed zijn. In 2015 wordt dit een jaarthema voor de Fietsersbond. Samen met anderen wil de Fietsersbond zowel jongeren als ouderen een stem geven  in de ontwikkeling van het verkeer en de inrichting van onze steden. Daarbij gaat het niet alleen over werken en verblijven, maar ook over leven en gezond wonen.

Ouder worden in je eigen buurt
De veranderingen in de zorg waarbij ouderen langer zelfstandig blijven wonen, vragen om het opplussen van de woonomgeving. Dus om beter begaanbare straten en stoepen. Na de expertmeeting bij de ANBO is met inbreng van velen ons idee hierover uitgemond in de ouderennotitie. Dit is te beschouwen als  een voortzetting van het ANBO Stoep en Straat-project (2008). Jan Torenstra, voormalig wethouder en nu voorzitter van MENSenSTRAAT, verkende de mogelijkheden om hiervoor aandacht te krijgen bij de media en in de landelijke en nationale politiek. Hoe kunnen we hiermee samen werken aan uitnodigende straten voor kwetsbaren? Welke rol kan de ouderennotitie spelen als lobby document?

Volgende bijeenkomst
Deze staat gepland voor najaar 2014 en zal plaatsvinden bij het CROW/KpVV in Utrecht. Nadere informatie volgt.