Netwerkbijeenkomst: Levensloopbestendige openbare ruimte

Op 18 oktober 2013 organiseerde MENSenSTRAAT een netwerkbijeenkomst over het belang van een levensloopbestendige openbare ruimte voor het welzijn en de zelfstandigheid van ouderen.

Vriendelijke straat
Steven Schepel introduceerde zes B’s voor een veilige en vriendelijke straat:
– Bescherming (verkeersveiligheid en sociale veiligheid),
– Beloopbaarheid (loopruimte, rustpunten, oversteekbaarheid),
– Befietsbaarheid (fietsruimte, parkeerplekken, oversteekbaarheid),
– Bewegingsvrijheid (kris-krasgebruik),
– Benutbaarheid (bv. voor sociale activiteiten) en
– Belevingswaarde (aantrekkelijke inrichting). Zijn conclusie: de straat is veel te belangrijk om aan auto’s over te laten.

Sociale wezens
Dick Jansen, regiomanager bij welzijnsorganisatie Dock in Haarlem, hield een pleidooi om mensen eerst en vooral te zien als sociale wezens. Een zinvol bestaan ontlenen wij aan contact en interactie met andere mensen. Wij mensen willen bij andere mensen horen, gezien en gewaardeerd worden, iets voor een ander betekenen. Beperkingen in de zelfstandige mobiliteit leiden tot een drastische inkrimping van de actieradius en daarmee van het sociale netwerk. Dat leidt tot vereenzaming en grote afhankelijkheid van zorgverleners.
Het is dus niet voldoende als kwetsbare ouderen thuis fysiek verzorgd worden. De inzet moet zijn dat mensen zo lang mogelijk hun zelfstandige mobiliteit behouden. Een prettige en veilige openbare ruimte is daarbij essentieel.

Blijf Veilig Mobiel
Annemiek Waterborg van de ANBO gaf een overzicht van de inspanningen om senioren en mensen met beperkingen zelfstandig mobiel te houden. Veel activiteiten gaan uit van het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel, waarvan de ANBO de trekker is.

Verslag
Van de bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt. Als u dit wilt ontvangen, neem dan even contact op met het secretariaat van MENSenSTRAAT: info@mensenstraat.nl.