Notitie: ‘Voetganger, we zijn het allemaal’

In de nieuwe notitie ‘Voetganger, we zijn het allemaal’ zet MENSenSTRAAT op bondige wijze uiteen hoe wij tegen (de belangen van) voetgangers aankijken. Wij merken dat mensen vaak een heel beperkt beeld hebben van wat een voetganger is. Zo is lopen meer dan een doelgerichte verplaatsing van A naar B. En zo omvat voetgangersveiligheid ook meer dan alleen verkeersveiligheid. De notitie is hier te downloaden.