Ontwerpwijzer Voetganger

De gemeente Rotterdam bracht in juni 2023 de Ontwerpwijzer Voetganger uit. Het is een inspirerend handboek voor ontwerpers in Rotterdam en geeft met name landschapsontwerpers, verkeersontwerpers en stedenbouwkundigen handvatten en richtlijnen mee voor een goed ontwerp voor de voetganger in de stad.

Download hier de samenvatting (3MB).
De volledige Ontwerpwijzer is hier te vinden.