Onze inbreng op het Voetgangerscongres

Op de jaarlijkse voet-conferentie op 13 oktober 2022 nam onze algemeen secretaris Rob Methorst de aanwezigen aan de hand van zijn proefschrift mee in een uitgebreide verkenning van het voetgangersdomein. Hij benadrukte dat vooral het gewone lopen en verblijven in woongebieden nog steeds onderbelicht is. Hierover heeft MENSenSTRAAT samen met Mobycon een inzending gedaan voor de loopaward.

Aan het eind van de presentatie door het CROW over woonerven benadrukten de aanwezigen bijna unaniem dat het woonerf een kansrijke oplossing is voor de toekomst.