Paper: ‘Gebruiksbalans van de straat’

Chris Visser en André de Wit (Gemeente Rotterdam) schreven het paper ‘Gebruiksbalans van de straat; Ontdekking van ruimte voor de voetganger’. Het verscheen als bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (13 en 14 oktober 2022, Utrecht).

Voor het paper zijn 260 straten in Rotterdam geanalyseerd. De in het paper gepresenteerde ‘gebruiksbalans’ lijkt een bruikbaar hulpmiddel om straten zo te ontwerpen dat dat ze voor voetgangers comfortabel en veilig zijn. Een beweegvriendelijke omgeving is dan ook in de stad mogelijk.

Het paper is hier te downloaden.