Publicaties

Hieronder een overzicht van belangrijke publicaties:

2023
MENSenSTRAAT Beleidsplan 2023
Downloaden…

MENSenSTRAAT Jaarverslag 2022
Downloaden…

Brief (mei 2023) van organisaties die samenwerken bij ‘Belangenbehartiging Voetganger’ aan de Tweede Kamer over de verkeersveiligheid van voetgangers en  oproep aan de Minister voor specifieke aanpak
Downloaden…

2022
MENSenSTRAAT Beleidsplan 2022
Downloaden…

2021 (november)
Brief (21 november 2021) van organisaties die samenwerken bij ‘Belangenbehartiging Voetganger’
Onderwerp: ‘max 15km/u in woonstraten zonder trottoir’
Downloaden…

Brief (14 november 2021) van MENSenSTRAAT aan Commissie IW
Onderwerp: ‘max 15km/u in woonstraten zonder trottoir’
Downloaden…

2021 (mei)
Brief (18 mei) over samenwerking
Gericht aan andere belangenorganisaties voor de voetganger
Downloaden…

2021 (april)
Uitnodiging en programma online-bijeenkomst Geef de Straat Terug (11 mei 2021)
Downloaden…

2021 (februari)
Suggesties aan Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Downloaden…

2020 (maart)
Voetgangersveiligheid – Verkenning van onveiligheid, oorzaken en beleidsmogelijkheden
Uitgave: SWOV, 2020, Auteurs: Schepers, J.P.; Methorst, R.
Lees meer…

2019 (januari)
Brief aan het Algemeen overleg Verkeersveiligheid van de Tweede Kamer
over het Strategisch Plan (vergadering 30 januari 2019)
Downloaden…

2018 (december)
Brief aan bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Downloaden…

2018 (september)
Brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Downloaden…

Derde brief (met notitie ‘Registratie voetgangersongevallen) aan Tweede Kamer t.b.v. Algemeen overleg Verkeersveiligheid (AOV, 25september 2018).
Brief downloaden… (pdf)

Notitie ‘Registratie Voetgangersongevallen’
Downloaden… (pdf)

2018 (juni)
Brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. van Nieuwenhuizen Downloaden… (pdf)

2018 (februari)
Tweede brief aan Tweede Kamer t.b.v. Algemeen overleg Verkeersveiligheid (AOV, 13 maart 2018).
Downloaden… (pdf)

2018 (januari)
Onze reactie op ‘Duurzaam Veilig 3’, de voorstellen van de SWOV
Downloaden… (pdf)

2017 (december)
Blog van Janneke Zomervrucht in
Downloaden… (pdf)

2017 (november)
Brief met notitie ‘VeiligeLoopRuimte’ aan Tweede Kamer, Algemeen overleg verkeersveiligheid (AOV, 14 december 2017).
Brief downloaden (pdf)
Notitie downloaden (pdf)
Downloaden: Aanvullingen op het Manifest Verkeersveiligheid (pdf)

2017 (juni)
Charter for walking: de originele Engelstalige versie op de Website van Walk21.
Ook beschikbaar in de Nederlandse vertaling: Internationaal Handvest voor het Lopen (pdf, 6 blz) en in een uitgebreide congresuitgave van Acquire (pdf, 16 blz).

2016 (augustus)
Onze reactie op ‘Verkeer in de Stad’, de voorstellen van de ANWB
Downloaden (pdf)…

2015 (november)
Van Autodelen naar Ruimtewinst
Bijdrage Jaar van de Ruimte
Downloaden (pdf)…

2015 (september)
Naakte straat onaantrekkelijk voor voetgangers
Downloaden…(pdf)

2015 (april)
Reactie op concept visie van de Fietsersbond
Downloaden (pdf)…

2014 (december)
Ouderennotitie (versie 2) met projectvoorstel Opplussen richting Ministerie van Binnenlandse Zaken
Downloaden Ouderennotitie (pdf)…
Downloaden projectvoorstel Opplussen (pdf)…

2014 (april)
Bijdrage aan van het blad Verkeerskunde
Downloaden (pdf)…

2013 (juni)
Advies aan lokale politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
Downloaden (pdf)…

2013 (januari)
Brief van woonERFgoed aan Tweede Kamer
Naar aanleiding van de petitie maart 2012
Downloaden (pdf)…

2011
Oprichtingsdocument woonERFgoed (februari 2011)
Downloaden…

Statuten Veilig Verkeer Nederland (versie 2011)
Downloaden…

2010
Bijdragen aan het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC):
– Iedereen veilig over straat –
Downloaden (pdf)…
– Verkeersslachtoffers anders bekeken – Downloaden (pdf)…

2009
Afrondende publicatie van het Childstreetproject
Downloaden (pdf)…
Deze publicatie is (mede) mogelijk gemaakt door Stadsgewest Haaglanden, werd door het KpVV landelijk verspreid naar alle gemeenten en was aanleiding tot een slotconferentie.

2008
Stoep en straat
Downloaden (pdf)…

2007
Tussentijdse publicaties van het Childstreet project Spelen op straat
Downloaden…

Hoe kindvriendelijk is deze straat? (KiSS, Kinder straat scan, versie 3)
Downloaden…

2006
Een Kiss voor Childstreet, een verkenning van de kindvriendelijke straat (Conferentieverslag)
Downloaden…

2005
Manifest Kindvriendelijke buitenruimte
Vastgesteld tijdens Childstreet conferentie
Downloaden (pdf)…

2002
Nationaal Archief: beschrijving Veilig Verkeer Nederland 1932-2002
Beschrijving van organisatie en activiteiten, tot de fusie in 2002.

1999
Toespraak Minister Netelenbos
Aan de vooravond van de fusie van drie verkeersveiligheidsorganisaties worden inhoudelijke voorwaarden aan de grootste fusiepartner VVN gesteld.
Downloaden… (pdf)…

1998
Tien Gouden regels voor een Veilige Schoolomgeving
Folder, uitgave van KINDEREN VOORRANG! en Fietsersbond enfb.
Downloaden… (pdf)…

1996
Studiedag over Duurzaam Veilig en de nieuwe normmens
Prof. Erik Asmussen legde de basis voor de wetenschappelijke benadering van verkeersveiligheid, presenteerde in 1996 het concept van de nieuwe normmens en was tot de fusie in 2000 voorzitter van Kinderen Voorrang.
Downloaden… (pdf)…

Mens … maat der dingen (Asmussen), eindelijk beschikbaar, door ons gescand Downloaden… (pdf). Naar aanleiding van het Fietscongres 2015 constateerde Zomervrucht in de nieuwsbrief van BlijfVeilig Mobiel dat de internationale beweging 8 80cities een mooie uitwerking is van het bovenstaande werk van Asmussen.

1978
Eindrapport verkeersleefbaarheid in steden en dorpen
Ministeries V&W en VROM
111blz met uitgebreide literatuurlijst, ontwerpschetsen en cartoons.
Downloaden…