Roep om andere verkeersveiligheidsaanpak wordt sterker

In de NRC verscheen op 28 augustus een artikel van hoogleraar Marco te Brömmelstroet en journalist Thalia Verkade (de Correspondent): ‘Kinderen moeten oppassen voor auto’s. En dat is niet normaal.’  Hierin roepen zij op tot een brede discussie over een structurele aanpak van verkeersveiligheid.

In het artikel bepleiten te Brömmelstroet en Verkade een inrichting van de publieke ruimte waarbij verkeersveiligheid voor kinderen en andere kwetsbaren als vanzelfsprekend is ingebakken. Een inrichting allereerst voor mensen in plaats van voor gemotoriseerd verkeer. Eerder schreven te Brömmelstroet en Verkade over dit onderwerp al het boek ‘Het Recht van de Snelste’.

Voor MENSenSTRAAT zijn deze publicaties een belangrijke steun in de rug. Sinds onze oprichting in 2013 zetten wij ons in voor inclusieve mobiliteit, waarbij kinderen, ouderen en andere kwetsbaren (die samen de helft van de bevolking uitmaken!) ruim baan krijgen. Ook hebben wij er steeds op gewezen dat het begrip ‘verkeersslachtoffer’ vaak te beperkt wordt gedefinieerd. Niet alleen de doden en gewonden zijn slachtoffer, maar ook de mensen die door de dreiging van het gemotoriseerde verkeer van de straat worden verdrongen.

De traditionele aanpak van verkeersveiligheid, zoals VVN die nastreeft, lijkt in Nederland nog altijd leidend te zijn. Daarbij wordt het door auto’s beheerste verkeerssysteem als uitgangspunt genomen, en wordt kwetsbare verkeersdeelnemers geleerd zich aan te passen. Maar Nederland verdient beter.  

In het NRC-artikel kwam ook de teloorgang van de brede fusie-organisatie 3VO met de expertise voor een andere aanpak nog even langs, die VVN uit het geheugen probeert te wissen.

Maar een alternatief voor wat VVN vergeet gloort. Een aanpak van verkeersveiligheid die begint bij veilige en uitnodigende ruimte bij de voordeur en die tot lopen en fietsen uitnodigt.

De petitie Geef De Straat Terug van de Fietsersbond met steun van een aantal relevante belangenorganisaties kan de basis daarvoor vormen.

MENSenSTRAAT is er klaar voor om hieraan substantieel bij te dragen, als VVN het zich ten onrechte toegeëigende subsidiedeel, verkregen als 3VO, teruggeeft. En zo de fusie netjes afrondt.