Wat wij doen

MENSenSTRAAT zet zich in voor:

  • Bredere aandacht bij publiek, politiek en professionals voor de diversiteit aan functies van de openbare buitenruimte;
  • Behartiging van de belangen van niet-gemotoriseerde straatgebruikers;
  • Contact en samenwerking tussen personen en organisaties die – ieder op hun terrein – opkomen voor de ‘mensenstraat’;
  • Uitwisseling van kennis tussen relevante vakdisciplines.

MS foto 2 (640x434)Advies

Wij ijveren voor veilige en uitnodigende straten. Straten waarvan in ieder geval mensen te voet, van jong tot oud, onbelemmerd gebruik kunnen maken. Ervaart u op dat gebied problemen of denkt u dat straatgebruik en straatontwerp in uw gemeente of woonomgeving beter kunnen, dan geven wij desgevraagd graag een advies of een second opinion. Neem daarvoor gerust per email contact met ons op. Lees hier meer over de mogelijkheden.

IMG_0502Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst bij een van de partners in het netwerk.
Wij streven ernaar om met de verschillende partners uiteenlopende invalshoeken en problemen uit te diepen. Centraal staan daarbij steeds het vergroten van de ruimte voor mensen op straat en het verlagen van de snelheid van het verkeer. Op de netwerkbijeenkomsten staat de landelijke visieontwikkeling centraal. Aankondigingen en verslagen van de bijeenkomsten vindt u hier.

Lobby op rijksniveau

Na onze presentatie van het Charter for Walking in Nederland heeft de Tweede Kamer de regering unaniem opgeroepen (motie, 29 maart 2018) om het Charter onder de aandacht te brengen van gemeenten en provincies.
Om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van de ‘mensenstraat’ gaan wij door met onze lobby op Rijksniveau. Terwijl het merendeel van de verkeersslachtoffers voetganger of fietser is en de meeste slachtoffers vallen op gemeentelijke wegen, neemt het Rijk hier weinig verantwoordelijkheid voor.
Reden voor ons om, net als onze voorgangers de Voetgangersvereniging, Kinderen Voorrang! en woonERFgoed, te lobbyen voor veilige ruimte op straat voor alle mensen te voet, van jong tot oud, en het Rijk aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid.
Lees hier meer over onze landelijke lobby.