MENSenSTRAAT Advies

Onze aanpak: advisering en lobby
MENSenSTRAAT lobbyt op landelijk niveau voor structurele, generieke oplossingen op het vlak van straatinrichting, verkeersveiligheidscampagnes en handhaving.
Daarnaast geven wij desgevraagd graag advies of een second opinion bij concrete problemen op lokaal niveau. Ervaart u een probleem of denkt u dat straatgebruik en straatontwerp in uw gemeente of woonomgeving beter kunnen, dan zijn wij u graag van dienst.

Thema’s
Onze adviezen hebben meestal te maken met drie thema’s: het creëren van een veilige en uitnodigende openbare ruimte, het creëren van veilige oversteekplekken en de beperking van de maximumsnelheid.

A. Creëren van veilige en uitnodigende openbare ruimte
Dit kan bijvoorbeeld door:
• Goede en vrije trottoirs, die ook geschikt zijn om op te spelen.
• Erf-inrichting. Als er niet voldoende ruimte is voor een trottoir, verdient een erf (maximumsnelheid 15 km/uur) de voorkeur. Dan is de hele straat beschikbaar om te lopen en te spelen..

B. Creëren van veilige oversteekplekken, ook op 30 km/uur-straten
Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van:
• doorgaande trottoirs;
• oren (uitstulpingen) aan het trottoir;
• middeneilanden.

C. Terugdringen van het aantal straten waar 50 km/uur is toegestaan
• Een maximumsnelheid van 50 km/uur is alleen verantwoord bij veilige trottoirs, gescheiden fietspaden en goede oversteekmogelijkheden.
• In andere gevallen kan inrichting als 30 km/uur-straat, met bijvoorbeeld verkeersdrempels, een oplossing zijn.

Zo vraagt u advies of een second opinion aan
Past uw probleem binnen een van de bovenstaande thema’s, dan kunt u ons een email sturen met een verzoek om advies of een second opinion.
Vermeld in uw email:
• een korte omschrijving van het probleem;
• de locatie (zodat wij via Google Streetview al even kunnen kijken);
• met wie u al contact heeft gehad over dit probleem (bijvoorbeeld: gemeente en/of meldpunt);
• met hoeveel mensen werkt u aan de oplossing van dit probleem;
• uw naam en telefoonnummer.

Nadat wij uw email hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk met u contact met u op.

Meldpunten
Het is vaak verstandig om uw probleem niet alleen bij MENSenSTRAAT te melden, maar ook bij een van de lokale of landelijke meldpunten. Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

Lokale meldpunten
• Bijna alle gemeenten hebben een lokaal meldpunt openbare ruimte. Maak daar indien mogelijk altijd gebruik van.
• De gemeente Utrecht heeft een inspirerend meldpunt voetgangers.
• Ronald Offerman uit Amsterdam informeerde ons over zijn meldpunt volle stoepen. Via foto’s wordt daar in beeld gebracht hoe de voetganger in de verdrukking komt door allerlei goederen die op de stoepen staan.

Landelijke meldpunten
Meldpunt Veilig Verkeer. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft vier regiokantoren die u kunnen ondersteunen. VVN richt zich vooral op herhaalde educatieve voorlichtingsacties, waarbij het idee is dat straatgebruikers en bewoners elkaar opvoeden.
Meldpunt Fietsersbond. De Fietsersbond stuurt meldingen door naar de wegbeheerder en houdt in de gaten wat die er mee doet.
Meldpunt Voetgangers van Blijf Veilig Mobiel. Geïnspireerd door het meldpunt van de Fietsersbond heeft Blijf Veilig Mobiel een voetgangersmeldpunt gemaakt. Wij moedigen aan ook hier een melding te doen. Dit meldpunt is voor voetgangers breder van opzet dan het VVN meldpunt en beperkt zich niet tot verkeersveiligheid.