Werken aan Stad van de Toekomst in Museon

Stadvandetoekomst logoIn het Museon in Den Haag kunnen bezoekers deze zomer meedenken over de stad van de toekomst. Het Museon onderzoekt van juli t/m oktober hoe stadsbewoners lokaal bij kunnen dragen aan oplossingen voor uitdagingen van onze tijd die een mondiaal karakter hebben, zoals klimaatverandering, tekort aan grondstoffen en urbanisering. Stadvandetoekomst informeert over uitvindingen en trends die het leven in de stad zullen veranderen. In het museum is een ontwerpstudio waar bezoekers zelfstandig en onder begeleiding hun ideeën uitwerken in tekeningen en maquettes.

Daarnaast zijn er speciale themaworkshops voor kinderen van negen jaar en ouder. Samen met een architect bedenken zij nieuwe vormen en gebouwen. De maquettes die hieruit ontstaan worden toegevoegd aan een grote maquette van de stad van de toekomst, waarvan de groei via internet te volgen zal zijn.

Meer info: www.stadvandetoekomst.nu.