Wie wij zijn

MENSenSTRAAT is een netwerk van mensen en organisaties die zich willen inzetten voor een leefbare openbare ruimte. Voor straten, steden en dorpen waar de menselijke maat leidend is. Om dit initiatief te versterken, is in 2018 een gelijknamige stichting opgericht.

Begin
Als MENSenSTRAAT kwamen wij op 31 januari 2013 voor het eerst bij elkaar in het centrum van Delft, ooit de bakermat van het woonerf en het fietspadenplan. Daar zaten twintig mensen aan tafel met uiteenlopende achtergronden: verkeer en verkeersveiligheid, jeugdwelzijn, sport, duurzaamheid, politiek en burgerparticipatie. Wij kwamen tot de conclusie dat meer aandacht voor de mensenstraat hard nodig is. En dat samenwerking tussen verschillende betrokkenen een grote meerwaarde kan hebben.

Het netwerk wordt gecoördineerd door een kerngroep, bestaande uit Alex Hulshoff, Peter Jonquiere, Rob Methorst, Steven Schepel en Janneke Zomervrucht. De kerngroep wordt geadviseerd door Jan Torenstra, Boudewijn Bach, Berry den Brinker, Tjeerd Deelstra, Dick Jansen, Lia Karsten, Marian Schouten, Saskia Kluit, Louis Postma, Annemiek Waterborg   en Carien Stephan.

Kader zomerstraat


Wortels

Het netwerk voelt zich geïnspireerd door en treedt in de voetsporen van eerdere initiatieven en organisaties. Het gaat onder andere om:


• Childstreet:
Dit ten dele internationale project vroeg van 2004 tot 2009 aandacht voor de kindvriendelijke straat. In de slotpublicatie (2009) werd al vastgesteld dat het wenselijk was het doel te verbreden van kindvriendelijke straat naar mensvriendelijke straat.
• Kinderen Voorrang en de Voetgangersvereniging: Deze twee organisaties fuseerden in 2000 met Veilig Verkeer Nederland. Veel mensen die oorspronkelijk betrokken waren bij Stichting Kinderen Voorrang en de Voetgangersvereniging konden zich niet vinden in de koerswijziging van de fusieorganisatie in 2012. MENSenSTRAAT heeft toen een beknopte visie over verkeersveiligheid geformuleerd, om het werk van Kinderen Voorrang en de Voetgangersvereniging voort te kunnen zetten.
• WoonERFgoed: Dit is een netwerk dat de woonerven wil koesteren. Recente informatie over woonerven staat op de woonerf-pagina van MENSenSTRAAT.
• Week van de Vooruitgang: Door bezuinigingen verdween de Week van de Vooruitgang en daarmee de integrale aandacht voor andere, duurzame mobiliteit.
• Nationale Straatspeeldag: De Nationale Straatspeeldag werd ooit geïntroduceerd en georganiseerd door Kinderen Voorrang. Het was een actiedag voor veilige speelruimte op straat. Inmiddels is de Straatspeeldag opgegaan in de jaarlijkse Buitenspeeldag. De focus op de straat als speelruimte is daarmee verdwenen. MENSenSTRAAT blijft zich hiervoor inzetten.

Lees hier een korte terugblik op de voorgeschiedenis (2013-2018) van de stichting.

Doe mee!
Wilt u meedoen? Meedenken? Nieuwe oplossingen verzinnen? Helpen om heel veel mooie mensenstraten te realiseren? U bent van harte welkom!
Stuur ons een mail. Wij lezen graag wat u belangrijk vindt en waaraan u zou kunnen meewerken.
Wilt u niet direct actief worden, maar wel op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.
Wilt u ons werk steunen met een donatie? Hier vindt u de noodzakelijke gegevens.