Stichting MENSenSTRAAT

Doelstelling
De stichting heeft ten doel zich zo breed mogelijk in te zetten voor de belangen van iedereen, ongeacht leeftijd of lichamelijke of geestelijke gesteldheid, die te voet, al dan niet met ondersteuning van hulpmiddelen, gebruik maakt of wil maken van de openbare ruimte met inbegrip van deelname aan het verkeer.
De stichting streeft daartoe naar een gezonde, veilige, schone en vooral ook aantrekkelijke leefomgeving met uitnodigende straten, pleinen, en parken, die een zo groot mogelijke zelfstandige bewegingsvrijheid mogelijk maakt voor iedereen en gezonde mobiliteit bevordert.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Oprichting
Op 13 augustus 2018 is in Delft de stichting MENSenSTRAAT opgericht. In onze statuten zijn o.a. doelstelling, middelen, en bestuur beschreven. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK 72335939, het RSIN is 859076751

Contactgegevens
Postadres secretariaat: Jan ven Gelderdreef 15, 2253 VH  Voorschoten.
Email: info@mensenstraat.nl

Bestuur van de stichting
Peter Jonquiere (voorzitter)
Rob Methorst (secretaris)
Alex Hulshoff (penningmeester)
Janneke Zomervrucht (lid)

Financiën
Onze bankrekening (Triodosbank): NL56 TRIO 0379 4080 31
Ten name van: Stichting MENSenSTRAAT, Baanakkerstraat 2a, 5051 BD GOIRLE.

Verslaglegging en plannen
Jaarverslag en afrekening 2021: download hier.
Jaarverslag en afrekening 2020: download hier.
Beleidsplan 2022: download hier.
Alle Ruimte voor Lopen projectvoorstellen in samenvatting: download hier.
Onze projectvoorstellen Ruimte voor Lopen op A4: download hier.
Strategische agenda Ruimte voor lopen (concept 21 juli 2020): download hier.
Activiteitenprogramma Ruimte voor Lopen (concept 21 juli 2020): download hier.Donaties
Donaties om onze werkzaamheden beter mogelijk te maken, stellen wij bijzonder op prijs.
Sinds 30 juni 2020 is MENSenSTRAAT door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Wilt u een bedrag doneren, dan kan dat hier. Heel hartelijk dank.

Voor veilige en uitnodigende straten, voor gezonde mobiliteit van mensen