Voorgeschiedenis stichting MENSenSTRAAT

Oprichting in 2013
Na de koerswijziging van Veilig Verkeer Nederland (VVN), waarbij de fusievoorwaarden van Minister Netelenbos en de statutaire afspraken van 2000 werden verlaten, werd in 2013 het netwerk MENSenSTRAAT opgericht. VVN ging zich weer, zoals voor de fusie, eenzijdig richten op campagnes en verkeerseducatie.

Daardoor werd nauwelijks meer aandacht geschonken aan de meer structurele aanpak van verkeersveiligheid, terwijl veilige en aantrekkelijke ruimte een belangrijke voorwaarde is voor gezonde mobiliteit, zoals lopen en buitenspelen van kinderen.

MENSenSTRAAT probeerde dat werk weer op te pakken en voort te zetten, en trad zo in de voetsporen van de fusiepartners Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang.

Geleidelijke opbouw (2013-2018)
Na de oprichting heeft MENSenSTRAAT zich geleidelijk een gewaardeerde positie weten te verwerven binnen de wereld van verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Daarbij was de focus gericht op een veilige infrastructuur en een uitnodigende openbare ruimte als voorwaarde voor gezonde mobiliteit.

Op de website staat een overzicht van netwerkbijeenkomsten met een diversiteit aan partners. Daarnaast houden wij onze vaak bijzonder deskundige vrienden op de hoogte via een nieuwsbrief. Een aantal deskundigen was bereid om adviseur te worden.

Wij traden als Nederlandse partner toe tot de Internationale voetgangerskoepel IFP en introduceerden het Charter for Walking in Nederland. Landelijk werken we samen binnen de Brede Coalitie voor Duurzame Mobiliteit met o.a. Wandelnet, Fietsersbond en Rover. Najaar 2017 zijn wij een voetgangerslobby richting Tweede Kamer gestart, waarover wij verslag deden in het vakblad Verkeerskunde.

Door de oprichting van de stichting MENSenSTRAAT hopen wij middelen te verwerven om ons werk beter te kunnen uitvoeren.