Duurzaam veilige zebra’s

Zebra’s bieden niet de bescherming aan voetgangers die wettelijk wordt beoogd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het rijdend verkeer zich niet aan de regels houdt die bij een zebra gelden. Door deze zogenaamde schijnveiligheid verdwijnen steeds meer zebra’s uit het straatbeeld. Hierdoor wordt echter de (rechts)positie van voetgangers in het verkeer aangetast. MENSenSTRAAT pleit voor het behoud en verbetering van zebra’s. In dit paper worden de argumenten voor het behoud van zebra’s op een rij gezet en worden voorstellen gedaan tot verbetering van het ontwerp van zebra’s.

Dit artikel van Jacqueline Pieters (Voetgangersvereniging VBV) en Janneke Zomervrucht (KINDEREN VOORRANG) is oorspronkelijk gepubliceerd in de bundel Verkeerskundige Werkdagen (1995, blz. 107-116; Stichting C.R.O.W. mei 1995). Op kleine punten is het artikel in 2023 geactualiseerd door MENSenSTRAAT.