Links Buitenland

(Klik hier voor binnenlandse links…)

8-80 Cities (Canada)
Zet zich in voor leefbare steden met veel mogelijkheden voor fietsen, lopen, openbaar vervoer en openluchtrecreatie.
www.8-80cities.org

Better Transport (Groot-Brittannië, voorheen Transport2000)
Zet zich in voor fietsers, wandelaars en gebruikers van openbaar vervoer, vanuit oogpunt van leefbaarheid en milieu.
www.bettertransport.org.uk

Carfree Cities 
Kenniscentrum voor architecten, planologen, politici en burgers.
www.carfree.com

Fuss-EV (Duitsland)
Voetgangersbeweging. Werkt nauw samen met Umkehr (www.umkehr.de)
www.fuss-ev.de

IFP, International Federation of Pedestrians
Internationale Voetgangersbeweging. Stimuleert ontwerp en inrichting van woongebieden die voor voetgangers aantrekkelijk en veilig zijn. Speciale aandacht voor kinderen en ouderen.
www.pedestrians-int.org

Living Streets (Groot-Brittannië)
Zet zich in voor veilige en aantrekkelijke straten met een menselijke maat. www.livingstreets.org.uk

Steunpuntstraten (Vlaanderen)
Stimuleert duurzaam verplaatsingsgedrag: per fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Werkt nauw samen met de Voetgangersbeweging in Vlaanderen. www.steunpuntstraten.be

Sustrans (Groot-Brittannië)
Zet zich in voor gezond, schoon en betaalbaar vervoer.
www.sustrans.org.uk

Transportation Alternatives (New York)
Wil de straten van New York terugveroveren op het autoverkeer en zo veilige, aantrekkelijke woongebieden creëren.
www.transalt.org

Voetgangersbeweging (Vlaanderen)
Organisatie die op diverse manieren opkomt voor voetgangers. www.voetgangersbeweging.be