Bijeenkomsten van MENSenSTRAAT

Een overzicht van MENSenSTRAAT-bijeenkomsten die zijn geweest en die nog gaan komen:

2013
• Na een aantal werkbijeenkomsten in 2012 vond op 31 januari 2013 de feestelijke oprichting plaats van MENSenSTRAAT. Dit gebeurde in het centrum voor duurzame renovatie/restauratie Huis de Witte Roos in Delft.
• De eerste netwerkbijeenkomst was op 3 mei 2013: een ontwikkelsessie Slimme Straten, samen met jonge ondernemers en studenten in de Zuster. Rob van Gameren verzorgde de inleiding. Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.
• Vervolgens zijn wij gaan weken aan een visie-document. Wij hebben o.a. dankbaar gebruik gemaakt van de input van Dick Jansen. De najaarsbijeenkomst 2013 was gewijd aan een levensloopbestendige openbare ruimte, voor mensen van jong tot oud. Deze bijeenkomst werd georganiseerd met en bij de seniorenorganisatie Anbo in Woerden. Kijk hier voor een verslag van deze najaarsbijeenkomst.

2014
• De voorjaarsbijeenkomst 2014 werd georganiseerd samen met de Fietsersbond in Utrecht. Na inleidingen van Boudewijn Bach en Wim Bot presenteerde voorzitter Jan Torenstra de ouderennotitie. Het ‘opplussen van de straat’ is gemunt. Meer informatie? Kijk hier.
• Een aantal vrienden van MENSenSTRAAT was betrokken bij de nieuwe CROW-publicatie Lopen loont. Een voetgangerswerkgroep werd opgericht. In de najaarsbijeenkomst 2014 met en bij KpVV/CROW, locatie Utrecht, stonden deze zaken centraal. Kijk hier voor een verslag.

2015
• Samenwerking met Veiligheid NL leidde tot uitdieping van de ouderennotitie. Gezamenlijke contacten met het Ministerie van Binnenlandse zaken leiden tot een plan van aanpak. Er ontstonden contacten met een aantal gemeenten die belangstelling hebben voor het gezamenlijk Opplussen van de straat. De voorjaarsbijeenkomst 2015 vond plaats in Loenen, een van die gemeenten. Lees hier het verslag.

• In samenwerking met de stichting Natuur en Milieu, Rijkswaterstaat (Dienst Leefomgeving) en de gemeente Utrecht onderzochten we tijdens onze najaarsbijeenkomst de kansen die autodelen biedt voor meer (en groenere) ruimte voor mensen op straat. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. Kijk hier voor meer informatie over het programma. Lees hier het verslag.

2016
• Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op donderdagmiddag 7 april 2016 onderzochten wij de nieuwe voorstellen van de ANWB voor verkeer in de stad. Lees hier een korte impressie. Onze uitvoerige reactie wordt besproken met het ontwerpteam van de ANWB.

• Op onze najaarsbijeenkomst (24 november 2016) verkenden wij samen met ROVER en Wandelnet de belangrijkste vorm van ketenmobiliteit: de combinatie van lopen en OV. Wat zijn de problemen? Hoe kan het beter? Kijk hier het programma van de dag terug. En lees de lijst van tien aandachtspunten die naar aanleiding van de bijeenkomst is opgesteld.

2017
• Samen met Veiligheid NL en de SWOV organiseerden wij op donderdag 13 april 2017 een kenniscafé over voetgangersongevallen. Lees hier de voorbeschouwing met de aankondiging. Lees hier het verslag van deze voorjaarsbijeenkomst. CROW ondersteunde de conclusies en maakte hierover het V&V-bericht 183.

• Op de Najaarsbijeenkomst (woensdag 13 september 2017) waren we te gast bij de gemeente Eindhoven. Met verkeersambtenaren schouwden we de voetgangersroute van station Strijp-S naar het stadhuis. Daarna vond op ons initiatief op het stadhuis de feestelijke ondertekening van het Charter for Walking plaats door de wethouders van Eindhoven en Tilburg. De dag werd afgesloten met een intern strategieoverleg.

2018
• Donderdag 31 mei onderzochten wij de mensenstraat in stedelijke gebieden. Wij waren te gast bij MRDH, de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag. Centraal stond het rapport ‘De stad als gezonde habitat’. Lees hier het programma en hier het verslag.
• Vrijdagmiddag 16 november was de najaarsbijeenkomst van MENSenSTRAAT over ‘de Kindvriendelijke straat’. Deze keer samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities. De bijeenkomst vond dan ook plaats bij de VNG in Den Haag. Lees hier de aankondiging en hier het verslag.

2019
• Diverse bijeenkomsten met het en mogelijke nieuwe partners, zoals de nieuwe directeur van Jantje Beton.
• Verder het netwerk Ex Kinderen Voorrang. Daaruit ontstond een update van onze presentatie op Wikipedia.
• In het najaar waren wij op de internationale voetgangersconferentie Walk21 waar werd gepresenteerd.

2020
Maar toen kwam Corona en moest alles online…

2021
Dinsdagmiddag 11 mei een online netwerkbijeenkomst met als speciale gast prof. Marco te Brömmelstroet over doorstart Geef de straat terug. Hier ons voorwoord (pdf). Samen met Wandelnet werd een programma opgesteld. Hier de presentatie van de Soigneurs active mobility. Hier een korte inventarisatie van inbreng andere organisaties. Op grond hiervan zal door Soigneur consultancy een voorstel worden gepresenteerd. Tijdens de Ruimte voor Lopen bijeenkomst van 10 juni verzorgden wij al een eerste terugblik.

Heeft u suggesties voor een volgende interessante bijeenkomst? Of wilt u deze samen met ons organiseren? Wij horen dat graag via info@mensenstraat.nl.