Nieuwsbrief 13 • maart 2020

Beste mensen,
In deze moeilijke, onzekere tijd ligt onze openbare ruimte er vaak stil en verlaten bij. Maar natuurlijk hopen wij dat mensen elkaar daar snel weer onbezorgd zullen kunnen ontmoeten. Daarom werkt MENSenSTRAAT zo goed mogelijk door, uiteraard vooral op afstand en digitaal. In de hoop dat wij onze geliefde en gezonde blokjes-om de komende weken zullen kunnen blijven maken. Veel sterkte allemaal, en hopelijk tot spoedig ziens, in goede gezondheid, in leefbare mensenstraten!

Van wie is de straat?
Op 28 april verschijnt bij De Correspondent het boek ‘Het Recht van de Snelste‘, van journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet. Hierin gaan zij op zoek naar een antwoord op de belangrijke vraag: van wie is de straat? Zij ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en laten zien dat een andere inrichting mogelijk is. Tijdens hun zoektocht kwamen zij ook op het spoor van MENSenSTRAAT.

Op Wikipedia
De laatste maanden is verder gewerkt op Wikipedia. Kijk eens rond vanuit wiki/mensenstraat en leer over onze voorgeschiedenis, bijvoorbeeld over de belangenbehartiging voor voetgangers. Mail onjuistheden, ontbrekende kennis en suggesties naar info@mensenstraat.nl. Gaan we samen naast verkeerskunde het vakgebied verblijfskunde opbouwen?

Met IFP van Rotterdam naar Stockholm
Wij zijn de Nederlandse partner van de International Federation of Pedestrians IFP. Volg de activiteiten van IFP-voorzitter Geert van Waeg: van Walk21 in Rotterdam tot zijn lobby in Stockholm voor maximaal 30 in de stad. Een uitgebreid nieuwsbericht staat op onze website.

Bestuurlijk overleg met VVN
In een blog in Verkeerskunde spraken wij de hoop uit om samen met VVN te werken aan veilige ruimte voor kwetsbaren. Afgelopen januari overlegden wij met vertrekkend VVN-voorzitter Liesbeth Spies en de nieuwe directeur Hulshof over verleden en toekomst.

En verder…

…zetten Parijs, London en Oslo volop in op meer ruimte voor voetgangers, maar zijn onze contacten in Amsterdam weinig tevreden over de lokale Voetgangersnota.

…heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) loopfeiten op een rijtje gezet en bespraken wij op het Ministerie van I&W een concept notitie over verkeersveiligheid van de voetganger.

…krijgt wellicht ons voorstel Opplussen in het kader van Ruimte voor Lopen een doorstart. We zijn in overleg met twee Ministeries. Zie de oorspronkelijke voorstellen uit december 2014 op onze website. Die voorstellen stonden centraal tijdens onze netwerkbijeenkomst in Loenen in 2015.

…is in straten met gemengd verkeer een maximumsnelheid van 30 km/uur prima, maar dat geldt niet voor verblijfsstraten. Daar staat de voetganger centraal en moet 15 km/uur de norm zijn. Aandacht voor het stapvoetse erf blijft nodig. Kijk naar de maatregelen die zijn genomen in Bussum, naar een nog beter woonerf-bord in Vlaardingen en een mooie flyer uit Den Hoorn.

…kwam tijdens een Kenniscafé van de SWOV over wegcategorisering ook het belang van stapvoets 15 aan de orde. Het gedachtegoed van Childstreet begint langzamerhand te landen.

…lazen wij op de website van Child in the City hoe in Helsinki en Oslo door goede infrastructuur de veiligheid van kinderen wordt verbeterd.