Internationale samenwerking binnen IFP

Kort na onze oprichting in 2013 zijn wij lid geworden van de International Federation of Pedestrians IFP. Daarbij stappen wij weer in de voetsporen van de eerdere Voetgangersvereniging.
In het najaar van 2019 ontvingen we als Nederlandse partner tijdens de internationale voetgangersconferentie Walk21 in Rotterdam onze wereldwijde partners van de IFP.
Walk21 is een kleine internationale organisatie onder leiding van Jim WALKER, die periodiek de internationale congressen organiseert. Ook heeft Walk21 het Charter for Walking ontwikkeld dat door MENSenSTRAAT in Nederland is geïntroduceerd. Walk21 is ook weer lid van de IFP.

Lobby
De belangrijkste activiteit van de IFP is lobby voor betere voorzieningen voor de voetganger. Om daar een voorbeeld van te geven hier de presentatie (8 min) van IFP voorzitter Geert van Waeg in Stockholm tijdens de WHO ministersconferentie over verkeersveiligheid. Aan het eind werd de Stockholm verklaring aangenomen waarin o.a. werd opgeroepen om meer werk te maken van verkeersveiligheid en om bijvoorbeeld 30 km/uur als maximumsnelheid in de bebouwde kom te realiseren.

Ook de SWOV
Op de site het Strategisch Plan Verkeersveiligheid benadrukt directeur Peter van der Knaap van de SWOV het belang van “een ‘safe system’ met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers: Verbind verkeersveiligheid met leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, betaalbare mobiliteit en inclusiviteit.” Wij kunnen ons daarin goed vinden, net als in de nadruk die de SWOV legt op een betere infrastructuur en verkeershandhaving (op alcohol en te hard rijden).

Geert van Waeg leidt het IFP-overleg in oktober 2019. Op de voorgrond onze afvaardiging Peter Jonquiere en Janneke Zomervrucht.