Petitie tegen scooteroverlast krijgt veel respons

Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer het voornemen van minister Schultz om de gemeente Amsterdam toestemming te geven om snorscooters te weren van het fietspad. Hoe nodig die maatregel is, blijkt uit het succes van de online petitie ‘Geef het fietspad terug aan fietsers’. De petitie is inmiddels door meer dan 7.000 mensen ondertekend en veel ondertekenaars voegen er hun ervaringen bij over de stank, de onveiligheid en de ergernis die scooters veroorzaken.

Uit de reacties wordt duidelijk dat de scooteroverlast op de Amsterdamse fietspaden enorm is. Met name ouders en grootouders van kinderen, leerkrachten en ouderen roeren zich. De emotionele ervaringen op scooteroverlast.nl spreken boekdelen over het gevaar én over de ongezonde uitstoot waar fietsers aan worden blootgesteld. Het netwerk van fietspaden, waarin de gemeente Amsterdam veel heeft geïnvesteerd, wordt langzamerhand een no go area voor onder andere kinderen, ouderen en mensen met longproblemen.

Ook verschillende deskundigen uit de gezondheidshoek steunen de wens van de gemeente en de petitie. Zij wijzen op de blootstelling aan fijnstof en de gevolgen voor de gezondheid als mensen niet (meer) durven fietsen. De petitie is onder andere ondertekend door Martijn Katan, professor in de Voedingsleer en publicist, Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU en Luca Bertolini, hoogleraar Urban Planning aan de UvA.

Lees hier de ervaringen van fietsers.
Onderteken hier de petitie.