‘Ruimtelijke inrichting kan zelfstandigheid ouderen bevorderen’

‘Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. Door de inrichting van de publieke ruimte bevordert de gemeente ook de redzaamheid van haar inwoners.’ Dat schrijven Ingrid Doorten en Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) op socialevraagstukken.nl.

De auteurs pleiten voor meer samenwerking tussen verschillende vakgebieden: ‘Er is veel te winnen als ook de publieke ruimte kan worden ingezet bij het ondersteunen van de redzaamheid van ouderen. Het is dan wel nodig op lokaal niveau de werelden van ruimtelijke ordening en volksgezondheid en welzijn meer met elkaar te verbinden, om vormen van experimentele governance toe te laten, en te experimenteren en reflecteren in samenspraak met andere actoren.’