De benenwagen krijgt aandacht in de Tweede Kamer

In november heeft MENSenSTRAAT contact opgenomen met nieuwgekozen leden van de Tweede Kamer, om aandacht te vragen voor voetgangers.

Ook hebben wij ons in november aangemeld bij de grote Verkeersveiligheidscoalitie en tegelijk concrete voorstellen aangedragen om ook aandacht te schenken aan de gewone voetganger.

De nieuwe Tweede Kamer kwam op donderdagmiddag 14 december 2017 voor het eerst bijeen om over verkeersveiligheid te praten. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde voor ook de ongevallen van voetgangers onderweg te gaan registreren. Meer hierover in . Een mooi begin.

Het verkeersveiligheidsoverleg werd vervolgd op dinsdag 13 maart 2018. Op de agenda stond de brief Maatregelen Verkeersveiligheid van de Regering. Daarin veel aandacht voor de auto, maar niet voor de mensen die gewoon te voet over straat gaan. Voor ons aanleiding om op grond van eerdere gesprekken een nieuwe brief op te stellen en verder te gaan met de gesprekken met commissieleden.

Tijdens dit overleg bleek er al meer aandacht en steun voor onze voorstellen. Afrondend stelde Minister van Nieuwenhuizen vast: ‘Dan de voetgangers. In overleg met BZK en de VNG zullen we bekijken of daar voldoende aandacht voor is. Ook in het kader van de NOVI zullen wij dat graag met de collega’s van BZK en ook met de VNG bespreken. We moeten inderdaad ook, zoals dat zo mooi is gezegd, aandacht hebben voor de benenwagen.’

Moties
Twee weken daarna zijn een aantal moties plenair in stemming geweest. Een motie om het Charter for Walking te stimuleren werd met algemene stemmen aangenomen.
Ook een motie om voetgangersbeleid een prominent aandacht te schenken in de NOVI (Nationale Omgevings Visie) werd aangenomen. Een motie over een betere registratie van voetgangersongevallen haalde het niet. Mogelijk speelde mee dat het Ministerie hier al onderzoek naar doet.

Hoe nu verder
Wat kunnen we van onze Minister verwachten? In de special van meldt
Minister Cora van Nieuwenhuizen dat ze zich persoonlijk hard maakt voor een daling van het aantal doden en gewonden in het verkeer. ‘Velen hebben een rol bij het bevorderen van de verkeerveiligheid. Ik heb daarbij een regierol en kijk hoe ik kan stimuleren en ondersteunen’, aldus de minister.

De minister heeft in de Kamer toegezegd ook aandacht te gaan hebben voor de benenwagen. We zijn benieuwd, ook gezien de steun voor het Charter in de Tweede Kamer, wanneer dat zich gaat vertalen in beleid.