Veilig thuiskomen heb je niet altijd zelf in de hand

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de slogan ‘Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand’ niet meer te gebruiken in voorlichtingscampagnes. Dit na kritiek van slachtoffersorganisatie ‘De Verstomde Schreeuw’. Het ministerie heeft onderkend dat de slogan een verkeerd beeld kan wekken. Voortaan worden campagne-uitingen afgesloten met de woorden ‘Daar kun je mee thuiskomen’. MENSenSTRAAT is blij met deze verandering.